Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Realizacja projektu „Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej”