Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Przygotowanie i przeprowadzenie jednoetapowego konkursu realizacyjnego oraz w części studialnego, na utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego oraz na terenie Parku Cichociemnych