Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz usług | Prace związane z konserwacją i bieżącymi remontami zbiorników parkowych, będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy