Załącznik nr 6 do SIWZ – kosztorys | Prace związane z konserwacją i bieżącymi remontami zbiorników parkowych, będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy