Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy | Prace związane z konserwacją i bieżącymi remontami zbiorników parkowych, będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy