Załącznik nr 3 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Prace związane z konserwacją i bieżącymi remontami zbiorników parkowych, będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy