Załącznik nr 2A – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Prace związane z konserwacją i bieżącymi remontami zbiorników parkowych, będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy