Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki wykonania umowy | Prace związane z konserwacją i bieżącymi remontami zbiorników parkowych, będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy