Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz usług | Prace związane z konserwacją i bieżącymi remontami fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych