Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy | Prace związane z konserwacją i bieżącymi remontami fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych