Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz oferty | Prace związane z konserwacją i bieżącymi remontami fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych