Załącznik nr 3 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Prace związane z konserwacją i bieżącymi remontami fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych