Załącznik nr 2 A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Prace związane z konserwacją i bieżącymi remontami fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych