Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia | Prace związane z konserwacją i bieżącymi remontami fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych