Załącznik nr 1 B do SIWZ – wykaza prac remontowych | Prace związane z konserwacją i bieżącymi remontami fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych