KluczPub_Oferta_PostepowanieID_258721ec-38c2-4fe0-b442-f567ac4f8885.asc | Prace porządkowe, konserwacyjne, eksploatacyjne oraz prace remontowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zbiorników parkowych, kaskad, poidełek, sieci zraszających i urządzeń wodno-kanalizacyjnych będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy.