KluczPub_Oferta_PostepowanieID_17feb295-e6c2-472b-b2e0-4eda850b49c7.asc | Prace porządkowe, konserwacyjne, eksploatacyjne oraz prace remontowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zbiorników parkowych, kaskad, poidełek, sieci zraszających i urządzeń wodno-kanalizacyjnych będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m. st. Warszawy, część II.