Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz oferty | Wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania „Dog Parku” (skwerek psi)