Załącznik nr 3 do SIWZ – dokumentacja fotograficzna (Zał.nr 2 do OPZ) | Wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania „Dog Parku” (skwerek psi)