Załącznik do projektu bud.-wyk. – projekt zagospodarowania terenu | Wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania „Dog Parku” (skwerek psi)