Załącznik nr 1A do SIWZ – Parametry jakościowe materiału roślinnego | Dostawa i posadzenie krzewów, pnączy i bylin na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją