Załącznik nr 3 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Dostawa, serwisowanie, sprzątanie i zabranie kabin sanitarnych po zakończeniu umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego