KluczPub_Oferta_PostepowanieID_9480331e-3496-4b2b-a894-9bcd9cc2f3e5 | Dostawa, serwisowanie, sprzątanie i zabranie kabin sanitarnych po zakończeniu umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego