Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz usług | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie zieleni przy ul. Szamocka- Ficowskiego- Dygata- Powązkowska o łącznej powierzchni 2, 25 ha.