Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie zieleni przy ul. Szamocka- Ficowskiego- Dygata- Powązkowska o łącznej powierzchni 2, 25 ha.