Załącznik nr 5A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie zieleni przy ul. Szamocka- Ficowskiego- Dygata- Powązkowska o łącznej powierzchni 2, 25 ha.