Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie zieleni przy ul. Szamocka- Ficowskiego- Dygata- Powązkowska o łącznej powierzchni 2, 25 ha.