Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie zieleni przy ul. Szamocka- Ficowskiego- Dygata- Powązkowska o łącznej powierzchni 2, 25 ha.