Załącznik nr 8 do SIWZ – projekt umowy | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parku im. Stefana Żeromskiego /4,7 ha/.