Załącznik nr 7 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parku im. Stefana Żeromskiego /4,7 ha/.