Załacznik nr 6 do SWIZ – JEDZ | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parku im. Stefana Żeromskiego /4,7 ha/.