Załącznik nr 6 do SIWZ – JEDZ | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parku im. Stefana Żeromskiego /4,7 ha/.