załącznik nr 4 – do umowy prace przy drzewach – tabela | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parku im. Stefana Żeromskiego /4,7 ha/.