Załącznik nr 4 do SIWZ- kosztorys ofertowy | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parku im. Stefana Żeromskiego /4,7 ha/.