Załącznik nr 4 do SIWZ- kosztorys ofertowy 11.10.2019 | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parku im. Stefana Żeromskiego /4,7 ha/.