Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parku im. Stefana Żeromskiego /4,7 ha/.