Załącznik nr 2 do SIWZ – mapa | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parku im. Stefana Żeromskiego /4,7 ha/.