Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki wykonania umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac w Parku Żeromskiego zmiana 17.10.2019 | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parku im. Stefana Żeromskiego /4,7 ha/.