Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz parków i lokalizacje | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w Dzielnicy Wola (pow. 23ha)