Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w Dzielnicy Wola (pow. 23ha)