Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w Dzielnicy Wola (pow. 23ha)