Załącznik nr 4 do SWIZ – wykaz usług | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w Dzielnicy Wola (pow. 23ha)