Załącznik nr 3 do SIWZ – kosztorys ofertowy | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w Dzielnicy Wola (pow. 23ha)