Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w Dzielnicy Wola (pow. 23ha)