Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w Dzielnicy Wola (pow. 23ha)