Załącznik nr 3A do SIWZ – zał.nr-1 do umowy rej. I- zakres prac i wykaz cen 08.05.2018 | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w Dzielnicy MOKOTÓW