SIWZ 41 pn | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w Dzielnicy MOKOTÓW