Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz parków zal nr 3 do umowy | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w Dzielnicy MOKOTÓW /rejon II, pow. 71,15/