Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w Dzielnicy MOKOTÓW /rejon II, pow. 71,15/