Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ – espd-request | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w Dzielnicy MOKOTÓW /rejon II, pow. 71,15/